Onze ESG engagementen

Onze engagementen inzake ESG zijn gebaseerd op de overtuiging dat werken aan het hebben van een positieve impact op onze Investeringsactiviteiten, onze Medewerkers, onze Gemeenschappen en onze Omgeving niet alleen de juiste handelswijze is, maar ook duurzame waarde zal creëren voor onze aandeelhouders en de ondernemingen in onze portefeuille en ons rendement zal verbeteren.

Onze ESG-engagementen hebben betrekking op de volgende vier thema’s, elk met hun specifieke engagementen:

wallet-icon

Onze Investerings- activiteiten

Wij implementeren de ESG-aanbevelingen van de Verenigde Naties in ons beleggingsbesluitvormingsproces om de risico’s beter te beheersen en op lange termijn duurzame rendementen te genereren.

people-icon

Onze Medewerkers

Wij bevorderen diversiteit, inclusie en teamwerk.

Wij zorgen voor een aangename werkplek voor iedereen en wensen een verantwoordelijke werkgever te zijn.

Wij ondersteunen permanente vorming van onze mederwerkers, persoonlijke ontwikkeling en een dynamisch carrièremanagement met een groeigerichte aanpak.

scale-icon

Onze Gemeenschappen

Onze filantropische initiatieven en maatschappelijke acties

Wij zijn sociaal geëngageerd en ondersteunen initiatieven die culturele en sociale ontwikkeling in onze gemeenschappen promoten.

Compliance en gouvernance

Wij zijn aandachtig voor de ontwikkelingen in de regelgeving en hanteren hoge ethische standaarden.

Wij streven ernaar op alle niveaus de beste deugdelijke bestuurspraktijken toe te passen.

world-in-hand-icon

Onze Omgeving

Wij spannen ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen.

Wij verhogen het bewustzijn rond ecologische vraagstukken.