Onze investeringsactiviteiten

Het engagement om op een verantwoordelijke wijze duurzame waarde te creëren maakt de kern uit van Sofina’s cultuur

Onze rol als langetermijnaandeelhouder en -investeerder is het bevorderen van duurzame groei. Wij geloven dat het effect evalueren van onze acties en die van de ondernemingen in onze portefeuille op alle maatschappelijke en omgevingsdimensies, alsook het trachten een positieve impact te hebben op onze gemeenschappen, de basis is voor elke duurzame waardecreatie op de lange termijn.

Voortbouwend op deze grondprincipes en met de steun van onze referentieaandeelhouder verbinden wij ons ertoe onze investeringsactiviteiten voort te zetten als een Verantwoordelijk Investeerder zoals gedefinieerd door de Principles for Responsible Investment ontwikkeld door de Verenigde Naties (de “UNPRI”), door ecologische, sociale en governance (“ESG”)-factoren in overweging nemen bij onze investeringsbeslissingen en door ons gedrag als aandeelhouder en lid van talrijke bestuursorganen. Wij geloven stellig dat een focus op EGS-vraagstukken de risico’s kan doen afnemen en het rendement kan verbeteren, terwijl er een positief effect is voor de maatschappij. Hoewel wij investeren als een minderheidsaandeelhouder en bijgevolg geen directe controle hebben over ESG-initiatieven van de ondernemingen in onze portefeuille of fondsbeheerders, toch worden ESG-factoren overwogen en besproken met onze partners op het moment van onze investering en naar voren gebracht gedurende onze aanwezigheid in het kapitaal door middel van onze rol in de bestuursorganen en als een partner en aandeelhouder.

In overeenstemming met ons engagement om als een verantwoordelijk investeerder te handelen, onderschreven wij de UNPRI in 2019. Deze Principes vereisen dat investeerders ESG overwegingen integreren in hun besluitvorming om risico beter te beheersen, duurzame en langetermijnopbrengsten te genereren en een positief effect te hebben op de maatschappij.

Sofina verbindt zich ertoe de zes UN Principles for Responsible Investment – toe te passen:

  • Wij zullen EGS-vraagstukken integreren in de investeringsanalyse en de besluitvormingsprocessen.
  • Wij zullen actieve eigenaars zijn en ESG- vraagstukken integreren in ons eigendomsbeleid en -praktijken.
  • Wij streven naar gepaste openbaarmaking rond ESG- vraagstukken door de entiteiten waarin wij investeren.
  • Wij zullen aanvaarding en toepassing van de Principes promoten binnen de investeringssector.
  • Wij zullen samenwerken om onze effectiviteit in het toepassen van de UNPRI nog te verbeteren.
  • Wij zullen een verslag opstellen over onze activiteiten en de vooruitgang die is geboekt inzake de toepassing van de UNPRI.