Onze omgeving

Wij spannen ons in om onze ecologische voetafdruk te verkleinen

Wij meten jaarlijks de ecologische voetafdruk van onze operaties en leggen concrete doelstellingen vast om al onze CO2-emissies te verkleinen en te compenseren

Wij moedigen ecologische mobiliteitsalternatieven aan via

  • onze “sustainable travel policy“, dat het gebruik van de trein en carpooling, de keuze van ecologische accommodatie, de verhoging van het aantal virtuele vergaderingen en de compensatie van resterende emissies aanmoedigt
  • ons duurzaam mobiliteitsbeleid, dat het gebruik van openbaar vervoer, e-bikes, gedeelde mobiliteit aanmoedigt en bedrijfswagens met lage CO2 uitstoot bevordert.

Wij zijn koolstofneutraal sinds 2020

(operaties van Sofina: scopes 1 en 2, alsmede reizen en vervoer)

Wij ontwikkelen ecologische activiteiten en praktijken door

  • het aantal papierafdrukken te verminderen
  • recyclagebakken in onze kantoren te plaatsen
  • systematisch te kiezen voor duurzame oplossingen in onze kantoren (niet-wegwerpbaar bestek, waterfonteinen, enz.).

Wij verhogen het bewustzijn rond ecologische vraagstukken

Wij moedigen onze stakeholders aan om een proactieve houding rond ecologische vraagstukken aan te nemen

Wij lanceren interne initiatieven om het bewustzijn over het milieu te verhogen