Careers

Huidige mogelijkheden

Tax & Legal Team

Investment Team

Finance Team

In het kader van haar verwervingsactiviteiten verwerkt Sofina NV (“Sofina”) informatie over u die “persoonsgegevens” uitmaken. Sofina hecht veel belang aan het beschermen van zulke persoonsgegevens en heeft daarom een Privacy Policy aangenomen, raadpleegbaar via Privacy Policy – Sofina (sofinagroup.com).

Wij nodigen u uit deze Privacy Policy zorgvuldig door te nemen. Deze legt in detail het kader uit waarbinnen wij uw persoonsgegevens verwerken, uw rechten (waaronder een recht op inzage, rectificatie en om bezwaar te maken tegen direct marketing en, onder bepaalde omstandigheden, een recht op wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking) en onze verplichtingen in dat verband.

Bij sollicitatie gaat u akkoord dat uw kandidatuur mogelijks verstuurd wordt naar het door Sofina gekozen selectiebureau.

Spontane sollicitatie


    *verplichte velden

    In het kader van haar verwervingsactiviteiten verwerkt Sofina NV (“Sofina”) informatie over u die “persoonsgegevens” uitmaken. Sofina hecht veel belang aan het beschermen van zulke persoonsgegevens en heeft daarom een Privacy Policy aangenomen, raadpleegbaar via Privacy Policy – Sofina (sofinagroup.com).

    Wij nodigen u uit deze Privacy Policy zorgvuldig door te nemen. Deze legt in detail het kader uit waarbinnen wij uw persoonsgegevens verwerken, uw rechten (waaronder een recht op inzage, rectificatie en om bezwaar te maken tegen direct marketing en, onder bepaalde omstandigheden, een recht op wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking) en onze verplichtingen in dat verband.