Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Maatschappelijk engagement

Sofina vertaalde haar engagement ten aanzien van Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen (MVO), haar waarden en haar maatschappelijke initiatieven in een helder beleid, dat de Vennootschap toelaat tegemoet te komen aan de verzuchtingen van haar stakeholders rond haar project “Purpose & Patience”.

Dit beleid van Maatschappelijk verantwoord ondernemen bestaat uit vier thema’s, die specifieke engagementen bevatten: onze investeringen, onze mensen, onze gemeenschappen en onze omgeving. 

Onze investeringen

1. Sofina zal de aanbevelingen rond ESG zoals uitgevaardigd door de Verenigde Naties toepassen in haar investeringsproces om risico’s beter te beheersen en duurzame langetermijnopbrengsten te genereren.

Beleid Verantwoordelijk Investeren

Onze mensen

2. Wij promoten
diversiteit en waarderen teamwerk.

3. Wij zorgen voor
een aangename werkplek voor iedereen en wensen een verantwoordelijke werkgever
te zijn.

4. Wij ondersteunen
permanente vorming
en hebben een aanpak en mentaliteit van groei.

Onze gemeenschappen

5. Wij zijn sociaal
geëngageerd
en ondersteunen initiatieven die de culturele en sociale ontwikkeling van onze gemeenschappen ten goede komen.

6. Wij houden ons aan
wetten en regels
en
verkiezen de geest boven de letter.

7. Wij streven naar
de toepassing van de best mogelijke deugdelijk bestuurspraktijken
op alle niveaus.

Onze omgeving

8. Wij spannen ons in om
onze ecologische voetafdruk
te verkleinen.

9. Wij verhogen
het bewustzijn rond ecologische
vraagstukken.

Filantropie

+1 miljoen EUR

Jaarbudget van het Platform
voor Opleiding en Talent

492

Beurzen toegekend
door het Platform sinds oprichting

+236

Scholieren gesteund door het programma “Boost voor Talenten”

Sofina nam in 2011 samen met de vennootschappen Union Financière Boël NV, Société de Participations Industrielles NV en Henex NV deel aan de oprichting van het Platform voor Opleiding en Talent (het “Platform”).

Het Platform wordt gesteund door de Koning Boudewijnstichting en wordt geleid door een Opvolgingscomité dat bestaat uit vertegenwoordigers van de oprichters. In 2019 verzocht de zittend voorzitter van het Platform, de heer Jacques Levy-Morelle, dat zijn benoeming niet zou worden hernieuwd om persoonlijke redenen. Het Comité en de stichters zijn hem ontzettend dankbaar voor het werk dat werd verricht. Hij werd vervangen door de heer Paul Alain Foriers. Zij zijn allebei onafhankelijk ten aanzien van de stichtende ondernemingen van het Platform.

Het Platform beschikt over een jaarlijks budget van meer dan een miljoen EUR en heeft de ambitie om “de ontwikkeling en de versterking van talent aanmoedigen door de toekenning van specifieke individuele beurzen of door steun aan een project van organisaties die zich inzetten voor gelijkaardige doelen” (bron: Charter van het Platform).

Het Platform identificeerde drie interventiepijlers, die van in het begin worden ondersteund en waarbij het voor sommigen de leiding nam bij oprichting:

1. Toekenning van beurzen die aan Belgische universiteitsstudenten

die hun de kans geven hun opleiding te vervolmaken aan een gereputeerde buitenlandse universiteit.

2. Toekenning van beurzen voor de vorming van jonge getalenteerde Belgische ambachtslieden

in erfgoedberoepen, zodat ze hun opleiding kunnen vervolmaken bij de beste vakmensen en opleiders in hun discipline in Europa.

3. Boost voor Talenten:

hulp aan jonge scholieren met een bescheiden sociaal-economische achtergrond om een geslaagde overgang te maken van de middelbare school naar het hoger of universitair onderwijs.

Meer detail over onze filantropische activiteiten is terug te vinden in het Jaarverslag en op de website van het Platform:  www.sofinaboel.be