Chapoutier*

Chapoutier is één van de belangrijkste wijnproducenten in de Rhônevallei en is ook aanwezig in andere wijngebieden. Het bedrijf is één van de pioniers op het gebied van biodynamische wijnen.

* Sofina beschikt over een vertegenwoordigingsmandaat in de bestuursorganen van de vennootschap.

Activiteitensector

Consumptie-goederen en detailhandel

Direct en indirect deelnemingspercentage

29,5%

Aangepaste omzet
in 2022

+75 mln EUR

Verkopen buiten Frankrijk

55%

Productie in flessen in 2022

+11 mln

Michel Chapoutier leidt het domein reeds al meer dan 30 jaar en gaf het een internationale uitstraling dankzij een krachtige marketingstrategie die steunt op uitzonderlijke herkomstbenamingen, een permanent hoge kwaliteitseis en een pionierspositie in de biodynamische teelt. Die inspanningen vertaalden zich in verschillende prijzen en sterke scores in wijnvakbladen. Steunend op een belangrijk wijngebied, zowel in volledige eigendom als onder beheer (bijna 500 ha), heeft de onderneming haar handelsactiviteit kunnen uitbreiden, waardoor zij aan de snel groeiende vraag kan voldoen. De groep staat ook sterk dankzij een omvangrijk en wereldwijd opererend sales team, dat sinds kort ook profiteert van het wijntoerisme.

Tot slot beschikt de groep over een aanzienlijk patrimonium aan niet-geëxploiteerde gronden, dat een waardevolle reserve vormt en een productiemiddel op de lange termijn.

Historiek van de deelneming


Frankrijk | 2007

Sofina werd aandeelhouder van deze Franse onderneming in 2007. Sindsdien kreeg Sofina driemaal de mogelijkheid om de verdere expansie van de groep Chapoutier te ondersteunen. Dit gebeurde door in te tekenen op nieuwe kapitaalverhogingen, bedoeld om de uitbreiding van de productiecapaciteit en de aankoop van wijngaarden te financieren.

Sofina versterkte zich in 2018 via een secundaire transactie in de controleholding. Sofina is vertegenwoordigd in de raad van bestuur en ondersteunt de vennootschap door haar aanwezigheid in verschillende comités.