Overzicht

Overzicht

Overzicht

Investeringsvennootschap
onder familiaal
beheer en controle

Vier
focussectoren

 


Consumptiegoederen en detailhandel


Digitale transformatie


Onderwijs


Gezondheidszorg

complementaire investeringsstijlen

 

Minderheidsinvesteringen op de lange termijn

43% van het eigen vermogen (1)


Investeringen in durf- en groeikapitaalfondsen

31% van het eigen vermogen (1)


Sofina Growth – Investeringen in snelgroeiende bedrijven

20% van het eigen vermogen (1)

Roots gaan

+120

jaar terug

eigen vermogen (2)

Evolutie in de afgelopen 20 jaar (3)

Wereldwijd
bereik

Europa – Asië – Verenigde Staten
Kantoren in
Brussel, Luxemburg en Singapore

26

investeringsprofessionals
vanuit
onze 3 kantoren

(1) Percentage berekend op basis van voorlopige en niet-gecontroleerde cijfers per 31 december 2019, rekening houdend met de portefeuille in transparantie.

(2) Berekend op basis van voorlopige en niet-gecontroleerde cijfers per 31 december 2019.

(3) Sinds 1 januari 2018 heeft Sofina het statuut aangenomen van beleggingsentiteit volgens de normen IFRS 10. Sindsdien komt het eigen vermogen, ook “Net Asset Value” genoemd, overeen met de reële waarde van haar deelnemingen, alsook van de rechtstreekse dochterondernemingen en hun deelnemingen en andere activa en passiva. Om een betere vergelijking van haar prestaties met de voorgaande boekjaren te garanderen, paste Sofina haar eigen vermogen aan voor de boekjaren 2016 en 2017 volgens IAS 28, §18. De financiële verslagen zijn overigens opgemaakt volgens IFRS sinds het boekjaar eindigend op 31 december 2014. De nettowaarde van het eigen vermogen voor de boekjaren voorafgaand aan 2004 komen overeen met de geschatte waarde van het patrimonium.