Overzicht

Overzicht

Overzicht

Investeringsvennootschap onder familiaal
beheer 

4focussectoren


 


Consumptiegoederen en detailhandel


Digitale transformatie


Onderwijs


Gezondheidszorg en levenswetenschappen

7,0 mld EUR

marktkapitalisatie⁽²⁾

3complementaire investeringsstijlen


Sofina direct

31%Van portefeuille in transparantie(1)Minderheidsinvesteringen op de lange termijn
22%Van portefeuille in transparantie(1)Sofina Growth – Investeringen in snelgroeiende bedrijven

Sofina private funds

47%Van portefeuille in transparantie(1)Investeringen in durf- en groeikapitaalfondsen

Roots gaan

+120

jaar terug

Eigen vermogen(3)

Evolutie in de afgelopen 20 jaar

3 regio's

Kantoren in
Brussel, Luxemburg en Singapore

79

medewerkers
vanuit
onze 3 kantoren

(1) Op basis van de reële waarde van de investeringen van de Sofina-groep per 31 december 2022 (portefeuille in transparantie, zijnde met inbegrip van all participaties aangehouden door Sofina NV hetzij rechstreeks hetzij onrechtstreeks via haar beleggingsdochterondernemingen).

(2) Per 31 december 2022.

(3) De financiële gegevens zijn per 31 december opgenomen en opgemaakt conform de IFRS-normen sinds het boekjaar eindigend per 31 december 2004. Het eigen vermogen voor de boekjaren voorafgaand aan 2004 stemt overeen met de geschatte waarde van het vermogen per 31 december. De gegevens voor 2016 en 2017 werden conform IAS 28, §18 aangepast zodat het eigen vermogen vergelijkbaar is met dat van de volgende jaren zoals vastgesteld onder het statuut van Beleggingsentiteit.