Overzicht

Overzicht

Overzicht

Investeringsvennootschap
onder familiaal
beheer en controle

Vier
focussectoren

 


Consumptiegoederen en detailhandel


Digitale transformatie


Onderwijs


Gezondheidszorg en levenswetenschappen

3complementaire investeringsstijlen


Sofina direct

30%Van het eigen vermogen (1)Minderheidsinvesteringen op de lange termijn
19%Van het eigen vermogen (1)Sofina Growth – Investeringen in snelgroeiende bedrijven

Sofina private funds

51%Van het eigen vermogen (1)Investeringen in durf- en groeikapitaalfondsen

Roots gaan

+120

jaar terug

eigen vermogen (2)

Evolutie in de afgelopen 20 jaar (3)

Wereldwijd
bereik

Europa – Asië – Verenigde Staten
Kantoren in
België, Luxemburg en Singapore

78

medewerkers
vanuit
onze 3 kantoren

(1) Percentage berekend op basis van de portefeuille in transparantie per 30 juni 2022.

(2) Per 30 juni 2022.

(3) Sinds 1 januari 2018 heeft Sofina het statuut aangenomen van Beleggingsentiteit overeenkomstig de norm IFRS 10. De gegevens van de boekjaren 2016 en 2017 werden aangepast volgens IAS 28, §18 zodat het eigen vermogen vergelijkbaar met dat van de daaropvolgende boekjaren worden. Tenslotte zijn de financiële gegevens opgemaakt volgens IFRS sinds het boekjaar eindigend op 31 december 2004. Het eigen vermogen voor de boekjaren voorafgaand aan 2004 komen overeen met de geschatte waarde van het vermogen.