Overzicht

Overzicht

Overzicht

Investeringsvennootschap onder familiaal
beheer 

+4focussectoren


 


Consumptiegoederen en detailhandel


Digitale transformatie


Onderwijs


Gezondheidszorg en levenswetenschappen

*Recente ontwikkeling in Sustainable supply chains

7,7 mld EUR

marktkapitalisatie⁽²⁾

3complementaire investeringsstijlen


Sofina direct

32%Van portefeuille in transparantie(1)Minderheidsinvesteringen op de lange termijn
21%Van portefeuille in transparantie(1)Sofina Growth – Investeringen in snelgroeiende bedrijven

Sofina private funds

47%Van portefeuille in transparantie(1)Investeringen in durf- en groeikapitaalfondsen

Roots gaan

+125

jaar terug

Eigen vermogen(3)

Evolutie in de afgelopen 20 jaar

3 regio's

Kantoren in
Brussel, Luxemburg en Singapore

87

medewerkers
vanuit
onze 3 kantoren

(1) Op basis van de reële waarde van de investeringen van de Sofina-groep per 31 december 2023 (portefeuille in transparantie, zijnde met inbegrip van all participaties aangehouden door Sofina NV hetzij rechstreeks hetzij onrechtstreeks via haar beleggingsdochterondernemingen).

(2) Per 31 december 2023.

(3) Gegevens per 31 december. De financiële gegevens zijn opgemaakt conform de IFRS-normen sindshet boekjaar eindigend per 31 december 2004. De gegevens voor 2016 en 2017 werden conform IA S 28, §18 aangepast zodat het eigen vermogen vergelijkbaar is met dat van de volgende jaren zoals vastgesteld onder het statuut van Beleggingsentiteit.