Aanmelden

Subscribe

* indicates required
Lijst
Toestemming* (AVG) *

*verplichte velden

Sofina SA (“Sofina”) wenst uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van de persoonsgegevens die u hierboven bezorgde alsook van bijkomende gegevens die over u werden verzameld door de leverancier van Sofina’s news alerts en newsletters. Dit is vereist voor de verzending van onze news alerts en/of newsletters): het beheer van onze communicatie via de news alerts en newsletters, inclusief uw inschrijving op onze adreslijsten, het verzenden van de news alerts en/of newsletters (afhankelijk van uw abonnement) en de analyse van de prestaties van email campagnes (registratie van de openingstijd van de news alert/newsletter, gevolgd door klikken op links).

Gelieve rekening te houden met het feit dat uw persoonsgegevens zullen worden doorgegeven aan de leverancier die Sofina’s news alerts en newsletters uitstuurt, wat een doorgifte aan een land buiten de Europees Economische Ruimte, namelijk de Verenigde Staten van Amerika, uitmaakt. Deze leverancier is echter toegetreden tot de EU-US Privacy Shield om een passend niveau van bescherming van uw persoonsgegevens bij zulke doorgifte te waarborgen.

Voor meer informatie over bovenstaande verwerking en over uw rechten in verband met zulke verwerking (waaronder het recht uw toestemming te allen tijde in te trekken, een recht op inzage, rectificatie en om bezwaar te maken tegen direct marketing en, onder bepaalde omstandigheden, een recht op wissing, beperking van de verwerking, overdraagbaarheid van gegevens en het recht om bezwaar te maken tegen andere vormen van verwerking), kunt u onze Algemene Privacy Policy raadplegen.