Purpose & Patience

Laatste nieuws

Transacties in eigen aandelen – 27/05/2024
Transacties in eigen aandelen – 21/05/2024
Transacties in eigen aandelen – 13/05/2024

Financiële kalender

23 juli 2024
Newsletter #14
5 september 2024
Halfjaarlijks verslag 2024
Januari 2025
Newsletter #15
26 maart 2025
Jaarverslag 2024
8 mei 2025
Gewone Algemene Vergadering
Juli 2025
Newsletter #16

Jaarverslag 2023

Onze missie

We streven ernaar de partner te zijn van toonaangevende ondernemers en families, door hen geduldig kapitaal en ondersteunend advies te verschaffen om duurzame groei in hun bedrijven mogelijk te maken.

Overzicht

Investeringsvennoot-schap onder familiaal beheer

complementaire investeringsstijlen

Eigen vermogen

per 31 december 2023

Onze focussectoren

Hoe meer vooruitgang wij boeken met Sofina’s wereldwijde ontwikkeling, hoe meer sectorfocus een voorwaarde lijkt voor het scheppen van betekenisvolle waarde voor groeiende bedrijven.

Onze geschiedenis

1898-2024

Nadat het meer dan 125 jaar geleden werd opgericht als ingenieurs- en financieringsbedrijf is Sofina een investeringsvennootschap die genoteerd staat op Euronext Brussel, geduldig kapitaal investeert in groeiende bedrijven die geleid worden door gelijkgestemde ondernemers en partners, en beleggingen heeft in Europa, Azië en de Verenigde Staten.