Filantropie

In 2011 richtten Sofina en haar familiale aandeelhouders het “Platform voor Opleiding en Talent” op, dat beschikt over een jaarbudget van ongeveer 1 M EUR.

Het Platform identificeerde drie interventiepijlers:

1. De toekenning van beurzen aan Belgische universiteitsstudenten om hun de kans te geven hun opleiding te vervolmaken aan een gereputeerde buitenlandse universiteit.

2. De toekenning van beurzen aan jonge getalenteerde Belgische ambachtslieden ter ondersteuning van hun opleiding in erfgoedberoepen.

3. “Boost voor Talenten” om jongeren met een precaire sociale achtergrond een geslaagde overgang te helpen maken van secundair naar hoger onderwijs.

Begin 2020 besliste Sofina om langdurig steun te verlenen aan een organisatie die actief is in Cambodja, vooral op het gebied van onderwijs: Temple Garden Foundation.

Tegen de achtergrond van de Covid-19-pandemie steunde Sofina een Indiaas initiatief dat wordt geleid door lokale investeringspartners, Action Covid-19 Team (ACT Grants).

Sofina lanceerde eveneens het Sofina Covid Solidarity Fund, een fonds van +20mln EUR om het hoofd te bieden aan de negatieve gevolgen van de mondiale Covid-19-pandemie, in verband met twee sleuteldomeinen die direct gelinkt zijn aan de focussectoren van Sofina: specifieke uitdagingen in gezondheidszorgsystemen en -diensten, en de digitale kloof in het onderwijs.