Aandeelhoudersstructuur

Publicaties inzake transparantieverklaringen

De contact persoon inzake consortium melding is Wauthier de Bassompierre, de General Counsel van de vennootschap.

Publicaties inzake aankondigingen ontvangen in uitvoering van de titel II van de wet van 2 mei 2007 en het koninklijke besluit van 14 februari 2008.

Publicatie inzake transparantieverklaring – 08/05/2017
Publicatie inzake transparantieverklaring – 12/01/2017
Publicatie inzake transparantieverklaring – 10/04/2015
Publicatie inzake transparantieverklaring – 14/01/2015
Publicatie inzake transparantieverklaring – 14/10/2014
Publicatie inzake transparantieverklaring – 26/06/2013
Publicatie inzake transparantieverklaring – 04/05/2012
Publicatie inzake transparantieverklaring – 29/11/2011
Publicatie inzake transparantieverklaring – 01/10/2009
Publicatie inzake transparantieverklaring – 08/05/2009
Publicatie inzake transparantieverklaring – 24/10/2008
Publicatie inzake transparantieverklaring – 23/10/2008

Bekendmaking ontvangen in overeenstemming met artikel 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

De volgende aandeelhouders verklaarden dat ze in onderling overleg optreden in overeenstemming met art. 74, § 7 van de wet van 1 april 2007 op het openbaar overnamebod:

Aantal aandelen Percentage
1. Union Financière Boël NV 7.676.729 22,414%
2. Société de Participations Industrielles NV 8.486.320 24,778%
3. Mobilière et Immobilière du Centre NV 2.535.968 7,404%
Subtotaal: 18.699.017 54,596%
Sofina NV (eigen aandelen) (1) 770.028 2,248%
Totaal: 19.469.045 56,844%

Bovenstaande weerspiegelt het aandeelhouderschap van het consortium bestaande uit Union Financière Boël NV, Société de Participations Industrielles NV en Mobilière et Immobilière du Centre NV op 23 augustus 2022. De in onderling overleg handelende vennootschappen hebben beslist aan de ene kant de onderling afgestemde uitoefening van hun stemrechten om een duurzaam gemeenschappelijk beleid ten aanzien van Sofina te voeren en aan de andere kant een coöperatie om enig overnamebod uitgevaardigd door een of meerdere derden te voorkomen en zo nodig te dwarsbomen.

(1) Vermoeden onderling overleg (artikel 3, §2 van de wet op openbare overnamebiedingen).