Aandeelhoudersstructuur

De contact persoon inzake consortium melding is Wauthier de Bassompierre, de General Counsel van de vennootschap.

Bekendmaking ontvangen in overeenstemming met artikel 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen

De referentieaandeelhouder van de vennootschap is een consortium in de zin van artikel 1:19 van het wetboek van vennootschappen en verenigingen dat bestaat uit Union Financière Boël NV, Société de Participations Industrielles NV en Mobilière et Immobilière du Centre NV, die samen 54,60% van de aandelen van de vennootschap aanhouden (de “Referentieaandeelhouder”). Voor de toepassing van de wetgeving op de openbare overnamebiedingen wordt elke consortiumvennootschap, rekening houdend met de aandelen in Sofina die de twee andere consortiumvennootschappen bezitten, geacht 54,60% van de aandelen van Sofina te bezitten (exclusief de eigen aandelen die de vennootschap bezit). Union Financière Boël NV (handelend voor eigen rekening en als lasthebber van de twee andere consortiumvennootschappen) blijft ook elk jaar aan de vennootschap de evolutie meedelen van het aantal aandelen dat de consortiumvennootschappen aanhouden in Sofina, uit hoofde van het consortium dat zij op 31 augustus 2007 vormde met Société de Participations Industrielles NV (en waartoe Mobilière et Immobilière du Centre NV op 1 juli 2013 is toegetreden).

Op basis van de laatste kennisgeving door de Referentieaandeelhouder aan Sofina op 23 augustus 2023, meegedeeld krachtens artikel 74 van de wet van 1 april 2007 op de openbare overnamebiedingen, hielden de consortiumvennootschappen die de Referentieaandeelhouder vormen, op 23 augustus 2023 aandelen in Sofina aan zoals weergegeven in onderstaande tabel:

Aantal aandelen(1) Percentage
1. Union Financière Boël NV 7.676.729 22,414%
2. Société de Participations Industrielles NV 8.486.320 24,778%
3. Mobilière et Immobilière du Centre NV 2.535.968 7,404%
Subtotaal Referentieaandeelhouder: 18.699.017 54,596%
Sofina NV (eigen aandelen)(2) 957.928 2,797%
Totaal: 19.656.945 57,393%

(1) Per 31 December 2022 werd het kapitaal van Sofina NV vertegenwoordigd door 34.250.000 aandelen.

(2) Vermoeden van onderling overleg (artikel 3, §2 van de wet op de openbare overnamebiedingen). Eigen aandelen aangehouden door Sofina NV op 23 augustus 2023.

Publicaties inzake aankondigingen ontvangen in uitvoering van de titel II van de wet van 2 mei 2007 en het koninklijke besluit van 14 februari 2008.

Publicatie inzake transparantieverklaring – 27/10/2023
Publicatie inzake transparantieverklaring – 08/05/2017
Publicatie inzake transparantieverklaring – 12/01/2017
Publicatie inzake transparantieverklaring – 10/04/2015
Publicatie inzake transparantieverklaring – 14/01/2015
Publicatie inzake transparantieverklaring – 14/10/2014
Publicatie inzake transparantieverklaring – 26/06/2013
Publicatie inzake transparantieverklaring – 04/05/2012
Publicatie inzake transparantieverklaring – 29/11/2011
Publicatie inzake transparantieverklaring – 01/10/2009
Publicatie inzake transparantieverklaring – 08/05/2009
Publicatie inzake transparantieverklaring – 24/10/2008
Publicatie inzake transparantieverklaring – 23/10/2008