Beurskoers en aandeel Sofina

Aantal aandelen:

Aantal aandelen ter vertegenwoordiging van het kapitaal: 34.250.000.

Overeenkomstig de transparantiewetgeving, o.a. het artikel 15 van de wet van 2 mei 2007, heeft de vennootschap de volgende financiële informatie gepubliceerd:

 • het totale kapitaal: 79.734.940 EUR;
 • het totale aantal stemrechtverlenende effecten: 34.250.000;
 • het totale aantal stemrechten (= de noemer): 34.250.000;
 • de bestaande statutaire drempels: 3% (art. 42 van de statuten).

De contactpersoon bij de vennootschap voor de aankondigingen is de General Counsel.

Rechten gehecht aan aandelen:

Dividendgerechtigheid:

 • Alle aandelen die het maatschappelijk kapitaal vertegenwoordigen hebben dezelfde rechten, met uitzondering van de aandelen die de vennootschap bezit en waarvan het recht op dividend is vervallen.

Stemrechten: 

 • Overeenkomstig artikel 30 van de statuten (Titel IV : Algemene Vergaderingen) geeft elk aandeel recht op één stem;
 • Sofina heeft geen enkele andere categorie van aandelen uitgegeven, zoals niet-stemgerechtigd af bevoorrechte aandelen;
 • Overeenkomstig de artikelen 7:217 en 7:221 van het Wetboek van Vennootschappen en Verenigingen worden de stemrechten verbonden aan de Sofina aandelen in handen van de vennootschap zelf of van de dochteronder ondernemingen die zij rechtstreeks controleert geschorst.

Financiële dienst:

Die wordt beheerd door:

 • EUROCLEAR Belgium
  Departement Issuer Relations
  Koning Albert II-laan, 1
  1210 Brussel
  e-mail: [email protected] 
  Telefoon: +32 (0) 2 337 59 00
  Fax: +32 (0) 2 337 54 46