Kerncijfers

Kerncijfers per 31 december 2022

31/12/2022 31/12/2021
Totaal activa (in miljoen EUR) 10.198 12.085
Eigen vermogen (in miljoen EUR) 9.313 11.354
Eigen vermogen per aandeel (in EUR)(1) 279,41 337,86
Loan-to-value in transparantie (in %) -2,6% -2.9%
2022 2021
Nettoresultaat (aandeel van de groep) (in miljoen EUR) -1.872 2.593
Nettoresultaat (aandeel van de groep) per aandeel (in EUR)(2) -55,85 76,99

Ter herinnering, de Gewone Algemene Vergadering van 5 mei 2022 besliste om een brutodividend uit te keren van 3,128571 EUR per aandeel.

(1) Berekening gebaseerd op het aantal uitstaande aandelen (33.332.072 aandelen per 31 december 2022 en 33.607.072 aandelen per 31 december 2021).

(2) Berekening gebaseerd op het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen op het einde van het boekjaar (33.510.733 aandelen per 31 december 2022 en 33.683.906 aandelen per 31 december 2021).

Evolutie van het eigen vermogen over de afgelopen 20 jaar(3)

Evolutie van het eigen vermogen per aandeel over de afgelopen 20 jaar(3)

(3) De financiële gegevens zijn per 31 december opgenomen en opgemaakt overeenkomstig de IFRS-normen sinds het boekjaar eindigend op 31 december 2004. ​Het eigen vermogen voor de boekjaren voorafgaand aan 2004 komt overeen met de geschatte waarde van het vermogen per 31 december. Gegevens voor 2016 en 2017 werden aangepast overeenkomstig IAS 28, §18, zodat het eigen vermogen vergelijkbaar is met dat van de daaropvolgende jaren zoals vastgelegd onder het statuut van Beleggingsentiteit.

Evolutie van de beurskoers over de laatste 20 jaar(4)(in EUR)

(4) Gegevens per 31 december.

Gemiddelde jaarlijkse rentabiliteit(5) (in %)

(5) Gemiddelde jaarlijks groeipercentage berekend op basis van de variatie van het eigen vermogen per aandeel (NAVPS) rekening te houden met het brutodividend per aandeel van Sofina.
(6) MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (NDEEWNR) is de referte-index die wordt gebruikt door Sofina.
(7) Euro Stoxx 50 Net Return Index EUR (SX5T Index) wordt ook voorgestel gezien zijn veelvuldig gebruik op de financiële markten.

Bruto- en nettodividend per aandeel (in EUR)

Spreiding van de portefeuille in transparantie volgens regio(8)

(8) Volgens het land van de hoofdzetel of historische zetel van de investeringen.

Spreiding van de portefeuillle in transparantie tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde investeringen

De 10 belangrijkste investeringen van Sofina Direct vertegenwoordigen 27% van de reële waarde van de portefeuille in transparantie(9) (10)

1. GROUPE PETIT FORESTIER
2. SC CHINA CO-INVESTMENT 2016-A (BYTEDANCE)
3. COGNITA
4. BYJU’S
5. CAMBRIDGE ASSOCIATES
6. BIOMÉRIEUX
7. DRYLOCK TECHNOLOGIES
8. NUXE
9. VERSE INNOVATION
10. MÉRIEUX NUTRISCIENCES

(9) In dalende volgorde van reële waarde per 31 december 2022.

(10) De volgorde van onze investeringen in Sofina Direct houdt geen rekening met onrechtstreekse participaties in deze bedrijven via bepaalde fondsen van Sofina Private Funds.

De 10 belangrijkste General Partners van Sofina Private Funds vertegenwoordigen 25% van de reële waarde van de portefeuille in transparantie(9)

1. SEQUOIA CAPITAL (VS, CHINA EN INDIA)
2. LIGHTSPEED
3. INSIGHT PARTNERS
4. BATTERY VENTURES
5. ICONIQ CAPITAL
6. THOMA BRAVO
7. TA ASSOCIATES
8. SPARK CAPITAL
9. VENROCK
10. ANDREESSEN HOROWITZ