Kerncijfers

Kerncijfers voor het jaar 2020

Synthese van het jaar in consolidatie

Globaal bedrag (in mln EUR) 2020 2019
Eigen vermogen 8.900 7.629
Nettoresultaat (aandeel van de groep) 1.379 1.200
Bedrag per aandeel (in EUR) 2020 2019
Eigen vermogen(1) 264,59 226,92
Nettoresultaat (aandeel v/d groep)(2) 40,94 35,63
Brutodividend(3) 3,01 2,90
Nettodividend 2,11 2,03

(1) Berekeningen gebaseerd op het aantal effecten in omloop op het einde van het boekjaar (33.638.472 aandelen in 2020 en 33.618.272 aandelen in 2019).
(2) Berekeningen gebaseerd op het gewogen gemiddelde aantal effecten in omloop (33.688.424 aandelen in 2020 en 33.677.142 aandelen in 2019).
(3) Het niet afgerond brutodividend bedraagt 3,014286 EUR in 2020 tegen 2,90 EUR in 2019

Evolutie van het eigen vermogen over de laatste 20 jaar(4)

Evolutie van het eigen vermogen per aandeel over de laatste 20 jaar(4)

(4) De boekhoudkundige gegevens werden opgemaakt overeenkomstig de IFRS-normen sinds het boekjaar eindigend op 31 december 2004. Het eigen vermogen voor de boekjaren voorafgaand aan 2004 stemt overeen met de geschatte waarde van het vermogen.

(5) De gegevens voor 2016 en 2017 werden overeenkomstig IAS 28, §18 aangepast zodat het eigen vermogen vergelijkbaar is met dat van de volgende jaren zoals vastgelegd onder het statuut van Beleggingsentiteit.

Gemiddelde jaarlijkse rentabiliteit(6) (en %)

(6) Gemiddelde jaarlijkse groei over de referentieperiode die eindigde op 31 december 2020 (voor meer details zie Lexicon in het Jaarverslag 2020).
(7) Per aandeel, met herbelegd brutodividend (voor meer details zie Lexicon in het Jaarverslag 2020).
(8) MSCI AC World Net Total Return EUR Index – NDEEWNR Index (voor meer details zie Lexicon in het Jaarverslag 2020).
(9) Euro Stoxx 50 Net Return Index EUR – SX5T Index (voor meer details zie Lexicon in het Jaarverslag 2020).

Evolutie van de beurskoers(10) over de laatste 20 jaar (in EUR)

(10) Beurskoers op 31 december.

Bruto- en nettodividend per aandeel

Sectorale spreiding van de portefeuille in transparantie(11)

(11) Op basis van de reële waarde op 31 december 2020 van de participaties van de Sofina-groep (portefeuille in transparantie).
(12) e-commerce inbegrepen.

68 werknemers in 3 landen

14 nationaliteiten: Belgische, Britse, Chinese, Duitse, Franse, Indiase, Indonesische, Italiaanse, Luxemburgse, Nederlandse, Portugese, Singaporese, Spaanse en Zwitserse.

Verdeling vrouwen / mannen

Percentage van het kapitaal aangehouden door Sofina in haar 10 voornaamste deelnemingen(13)

1. The Hut Group
2. Byju’s
3. Groupe Petit Forestier
4. bioMérieux
5. Cognita
6. Hillebrand
7. Cambridge Associates
8. SC China co-investment 2016-A
9. Drylock Technologies
10. Nuxe

(13) Opsomming in afnemende volgorde van hun reële waarde op 31 december 2020 (portefeuille in transparantie).