Kerncijfers

Kerncijfers per 31 december 2023

31/12/2023 31/12/2022
Totaal activa (in miljoen EUR) 9.843 10.198
Eigen vermogen (in miljoen EUR) 9.083 9.313
Eigen vermogen per aandeel (in EUR)(1) 273,62 279,41
Loan-to-value in transparantie (in %) -2,2% -2,6%
2023 2022
Nettoresultaat (aandeel van de groep) (in miljoen EUR) -104 -1.872
Nettoresultaat (aandeel van de groep) per aandeel (in EUR)(2) -3,12 -55,85

Ter herinnering, de Gewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023 besliste om een brutodividend uit te keren van 3,24 EUR per aandeel.

(1) Berekening gebaseerd op het aantal uitstaande aandelen (33.197.072 aandelen per 31 december 2023 en 33.332.072 aandelen per 31 december 2022).

(2) Berekening gebaseerd op het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen (33.370.558 aandelen per 31 december 2023 en 33.510.733 aandelen per 31 december 2022).

Evolutie van het eigen vermogen over de afgelopen 20 jaar(3)

Evolutie van het eigen vermogen per aandeel over de afgelopen 20 jaar(3)

(3) Gegevens per 31 december. De financiële gegevens worden voorbereid overeenkomstig de IFRS-normen sinds het boekjaar eindigend per 31 december 2004. Gegevens voor 2016 en 2017 werden aangepast overeenkomstig IAS 28, §18, zodat het eigen vermogen voor 2016 en 2017 vergelijkbaar is met dat van de daaropvolgende jaren zoals vastgelegd onder het statuut van Beleggingsentiteit.

Evolutie van de beurskoers over de laatste 20 jaar(4)(in EUR)

(4) Gegevens per 31 december.

Gemiddelde jaarlijkse rentabiliteit(5) (in %)

(5) Gemiddelde jaarlijks groeipercentage berekend op basis van de variatie van het eigen vermogen per aandeel (NAVPS) rekening te houden met het brutodividend per aandeel van Sofina.
(6) MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (NDEEWNR) is de referte-index die wordt gebruikt door Sofina.

Bruto- en nettodividend per aandeel (in EUR)

Spreiding van de portefeuille in transparantie volgens regio(7)

(7) Volgens het land van de hoofdzetel of historische zetel van de investeringen.

Spreiding van de portefeuillle in transparantie tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde investeringen

De 10 belangrijkste investeringen van Sofina Direct vertegenwoordigen 27% van de reële waarde van de portefeuille in transparantie(8) (9)

1. LERNEN MIDCO 1 (COGNITA)
2. SC CHINA CO-INVESTMENT 2016-A (BYTEDANCE)
3. GROUPE PETIT FORESTIER
4. DRYLOCK TECHNOLOGIES
5. NUXE INTERNATIONAL
6. BIOMÉRIEUX
7. CAMBRIDGE ASSOCIATES
8. BIOBEST GROUP
9. MÉRIEUX NUTRISCIENCES
10. SALTO SYSTEMS

(8) In dalende volgorde van reële waarde per 31 december 2023.

(9) De volgorde van onze investeringen in Sofina Direct houdt geen rekening met onrechtstreekse participaties in deze bedrijven via bepaalde fondsen van Sofina Private Funds.

De 10 belangrijkste General Partners van Sofina Private Funds vertegenwoordigen 22% van de reële waarde van de portefeuille in transparantie(8)

1. SEQUOIA
2. HONGSHAN
3. LIGHTSPEED
4. PEAK XV
5. INSIGHT
6. BATTERY
7. THOMA BRAVO
8. ICONIQ
9. TA ASSOCIATES
10. ANDREESSEN HOROWITZ