Kerncijfers

Kerncijfers per 30 juni 2023

30/06/2023 31/12/2022
Totaal activa (in miljoen EUR) 9.947 10.198
Eigen vermogen (in miljoen EUR) 9.215 9.313
Eigen vermogen per aandeel (in EUR)(1) 276,79 279,41
Loan-to-value in transparantie (in %) -1,4% -2,6%
1ste semester 2023 1ste semester 2022
Nettoresultaat (aandeel van de groep) (in miljoen EUR) 14 -1.336
Nettoresultaat (aandeel van de groep) per aandeel (in EUR)(2) 0,42 -39,80

Ter herinnering, de Gewone Algemene Vergadering van 4 mei 2023 besliste om een brutodividend uit te keren van 3,24 EUR per aandeel.

(1) Berekening gebaseerd op het aantal uitstaande aandelen (33.290.572 aandelen per 30 juni 2023 en 33.332.072 aandelen per 31 december 2022).

(2) Berekening gebaseerd op het gewogen gemiddelde aantal uitstaande aandelen (33.330.492 aandelen per 30 juni 2023 en 33.510.733 aandelen per 30 juni 2022).

Evolutie van het eigen vermogen over de afgelopen 20 jaar(3)

Evolutie van het eigen vermogen per aandeel over de afgelopen 20 jaar(3)

(3) Gegevens per 31 december, behalve voor 2023 waarvoor gegevens zijn opgemaakt per 30 juni. De financiële gegevens worden voorbereid overeenkomstig de IFRS-normen sinds het boekjaar eindigend per 31 december 2004. Gegevens voor 2016 en 2017 werden aangepast overeenkomstig IAS 28, §18, zodat het eigen vermogen voor 2016 en 2017 vergelijkbaar is met dat van de daaropvolgende jaren zoals vastgelegd onder het statuut van Beleggingsentiteit.

Evolutie van de beurskoers over de laatste 20 jaar(4)(in EUR)

(4) Gegevens per 31 december, behalve voor 2023 waarvoor gegevens zijn opgemaakt per 30 juni.

Gemiddelde jaarlijkse rentabiliteit(5) (in %)

(5) Gemiddelde jaarlijks groeipercentage berekend op basis van de variatie van het eigen vermogen per aandeel (NAVPS) rekening te houden met het brutodividend per aandeel van Sofina.
(6) MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (NDEEWNR) is de referte-index die wordt gebruikt door Sofina.

Bruto- en nettodividend per aandeel (in EUR)

Spreiding van de portefeuille in transparantie volgens regio(7)

(7) Volgens het land van de hoofdzetel of historische zetel van de investeringen.

Spreiding van de portefeuillle in transparantie tussen beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde investeringen

De 10 belangrijkste investeringen van Sofina Direct vertegenwoordigen 27% van de reële waarde van de portefeuille in transparantie(8) (9)

1. SC CHINA CO-INVESTMENT 2016-A (BYTEDANCE)
2. GROUPE PETIT FORESTIER
3. LERNEN MIDCO 1 (COGNITA)
4. CAMBRIDGE ASSOCIATES
5. DRYLOCK TECHNOLOGIES
6. NUXE INTERNATIONAL
7. BIOMÉRIEUX
8. VERSE INNOVATION
9. MÉRIEUX NUTRISCIENCES
10. SALTO SYSTEMS

(8) In dalende volgorde van reële waarde per 30 juni 2023.

(9) De volgorde van onze investeringen in Sofina Direct houdt geen rekening met onrechtstreekse participaties in deze bedrijven via bepaalde fondsen van Sofina Private Funds.

De 10 belangrijkste General Partners van Sofina Private Funds vertegenwoordigen 24% van de reële waarde van de portefeuille in transparantie(8)

1. SEQUOIA CAPITAL (VS, CHINA EN INDIA)
2. LIGHTSPEED
3. INSIGHT PARTNERS
4. BATTERY VENTURES
5. ICONIQ CAPITAL
6. THOMA BRAVO
7. TA ASSOCIATES
8. ANDREESSEN HOROWITZ
9. SPARK CAPITAL
10. VENROCK