Kerncijfers

Kerncijfers voor het jaar 2021

Synthese van het jaar

Bedragen in mln EUR 2021 2020
Eigen vermogen 11.354 8.900
Nettoresultaat (aandeel v/d groep) 2.593 1.379
Loan to value (in %) -2,9% -7,0%
Bedragen per aandeel in EUR 2021 2020
Eigen vermogen(1) 337,86 264,59
Nettoresultaat (aandeel v/d groep)(2) 76,99 40,94
Brutodividend 3,128571 3,014286
Nettodividend 2,19 2,11

(1) Berekeningen gebaseerd op het aantal effecten in omloop op het einde van het boekjaar (33.607.072 aandelen in 2021 en 33.638.472 aandelen in 2020).
(2) Berekeningen gebaseerd op het gewogen gemiddelde aantal effecten in omloop (33.683.906 aandelen in 2021 en 33.688.424 aandelen in 2020).

Evolutie van het eigen vermogen over de laatste 20 jaar(4)

Evolutie van het eigen vermogen per aandeel over de laatste 20 jaar(4)

(4) De financiële gegevens zijn opgemaakt overeenkomstig de IFRS-normen sinds het boekjaar eindigend op 31 december 2004. Het eigen vermogen voor de boekjaren voorafgaand aan 2004 stemt overeen met de geschatte waarde van het vermogen.

(5) De gegevens voor 2016 en 2017 werden overeenkomstig IAS 28, §18 aangepast zodat het eigen vermogen vergelijkbaar is met dat van de volgende jaren zoals vastgelegd onder het statuut van Beleggingsentiteit.

Gemiddelde jaarlijkse rentabiliteit(6) (in %)

(6) Gemiddelde jaarlijkse groei over de referentieperiode die eindigde op 31 december 2021 (voor meer details zie Lexicon in het Jaarverslag 2021).
(7) Eigen vermogen per aandeel berekend op basis van het aantal effecten in omloop op het einde van het boekjaar, brutodividend geherinvesteerd.
(8) MSCI AC World Net Total Return EUR Index – NDEEWNR Index (voor meer details zie Lexicon in het Jaarverslag 2021).
(9) Euro Stoxx 50 Net Return Index EUR – SX5T Index (voor meer details zie Lexicon in het Jaarverslag 2021).

Evolutie van de beurskoers(10) over de laatste 20 jaar (in EUR)

(10) Beurskoers op 31 december.

Bruto- en nettodividend per aandeel (in EUR)

Sectorale spreiding van de portefeuille in transparantie(11)

  (11) Op basis van de reële waarde van de participaties van de Sofina-groep per 31 december 2021 (portefeuille in transparantie).
  (12) e-commerce inbegrepen.

  76 werknemers vanuit onze 3 kantoren

  16 nationaliteiten: Belgische, Britse, Chinese, Duitse, Franse, Grieks, Indiase, Indonesische, Italiaanse, Luxemburgse, Nederlandse, Macedonische, Portugese, Singaporese, Spaanse, en Zwitserse.

  Verdeling vrouwen / mannen

  De 10 belangrijkste participaties van Sofina vertegenwoordigen 27% van haar eigen vermogen(13)

  1. Byju’s
  2. Groupe Petit Forestier
  3. SC China Co-Investment 2016-A
  4. THG
  5. Cognita
  6. Hillebrand(14)
  7. bioMérieux
  8. Drylock Technologies
  9. Cambridge Associates
  10. Nuxe

  (13) Opsomming in afnemende volgorde van hun reële waarde op 31 december 2021 (portefeuille in transparantie).

  (14) Deze participatie werd begin 2022 verkocht.