Kerncijfers

Kerncijfers per 30 juni 2022

Overzicht van het semester

  30/06/2022 31/12/2021
Eigen vermogen (in miljoen EUR) 9,875 11,354
Eigen vermogen per aandeel (in EUR) (1) 294.95 337.86
Loan-to-value in transparantie (in %) -0.0% -2.9%
  1STE SEMESTER 2022 1STE SEMESTER 2021
Nettoresultaat (aandeel van de groep) (in miljoen EUR) -1,336 1,600
Nettoresultaat (aandeel van de groep) per aandeel (in EUR) (2) -39.80 47.52

Ter herinnering, de Gewone Algemene Vergadering van 5 mei 2022 besliste om een brutodividend uit te keren van 3,128571 EUR per aandeel.

(1) Berekeningen gebaseerd op het aantal effecten in omloop (33.479.972 aandelen op 30 juni 2022 en 33.607.072 aandelen op 31 december 2021).

(2) Berekeningen gebaseerd op het gewogen gemiddelde aantal effecten in omloop (33.565.782 aandelen op 30 juni 2022 en 33.678.993 aandelen op 30 juni 2021).

Evolutie van het eigen vermogen over de afgelopen 20 jaar(3)

Evolutie van het eigen vermogen per aandeel over de afgelopen 20 jaar(3)

 (3) De financiële gegevens per 31 december zijn opgemaakt overeenkomstig de IFRS-normen sinds het boekjaar eindigend op 31 december 2004. ​Het eigen vermogen voor de boekjaren voorafgaand aan 2004 komt overeen met de geschatte waarde van het vermogen per 31 december. Voor 2022 worden de financiële gegevens voorbereid overeenkomstig de IFRS-normen op 30 juni.
Gegevens voor 2016 en 2017 werden aangepast overeenkomstig IAS 28, §18, zodat het eigen vermogen vergelijkbaar is met dat van de daaropvolgende jaren zoals vastgelegd onder het statuut van Beleggingsentiteit.

Gemiddelde jaarlijkse rentabiliteit(4) (in %)

(4) Gemiddelde jaarlijks groeipercentage berekend op basis van de variatie van het eigen vermogen per aandeel (NAVPS) over de relevante periode die loopt van 1 juli to 30 juni, rekening te houden met het (de) brutodividend(en) per aandeel van Sofina.
(5) Komt overeen met het nettoactif per aandeel of het eigen vermogen per aandeel (berekend op basis van het aantal aandelen in circulatie op het moment van afsluiting van de periode).
(6) MSCI ACWI Net Total Return EUR Index (NDEEWNR) is de referte-index die wordt gebruikt door Sofina.

Evolutie van de beurskoers(7) over de laatste 20 jaar (in EUR)

(7) Beurskoers op 31 december, behalve voor 2022, waarvoor de beurskoers op 30 juni wordt vermeld.

Bruto- en nettodividend per aandeel (in EUR)

Sectorale spreiding van de portefeuille in transparantie(8)

  (8) Op basis van de reële waarde van de invetsieringen van de Sofina-groep per 30 juni 2022 (portefeuille in transparantie).

  78 werknemers vanuit onze 3 kantoren

  16 nationaliteiten:

  Verdeling vrouwen / mannen

  De 10 belangrijkste deelnemingen van Sofina Direct vertegenwoordigen 25% van haar eigen vermogen(9) (10)

  1. GROUPE PETIT FORESTIER
  2. BYJU’S
  3. COGNITA
  4. SC CHINA CO-INVESTMENT 2016-A
  5. CAMBRIDGE ASSOCIATES
  6. BIOMÉRIEUX
  7. DRYLOCK TECHNOLOGIES
  8. VERSE INNOVATION
  9. NUXE
  10. MÉRIEUX NUTRISCIENCES

  (9) In volgorde van afnemende reële waarde op 30 juni 2022 (portefeuille in transparantie).

  De 10 belangrijkste General Partners van Sofina Private Funds vertegenwoordigen 26% van haar eigen vermogen(9)

  1. SEQUOIA CAPITAL (US, CHINE & INDE)​
  2. LIGHTSPEED VENTURE (US, CHINE & INDE)
  3. ICONIQ CAPITAL
  4. INSIGHT VENTURE PARTNERS
  5. BATTERY VENTURES
  6. THOMA BRAVO
  7. TA ASSOCIATES
  8. DST
  9. ANDREESSEN & HOROWITZ
  10. SPARK CAPITAL

  (10) De volgorde van onze participaties Sofina Direct houdt geen rekening met indirecte blootstellingen aan die participaties die aangehouden worden door bepaalde fondsen van Sofina Private Funds.