Kerncijfers

Kerncijfers voor het jaar 2019

Synthese van het jaar in consolidatie

Totaalbedrag (in mln. EUR)20192018
Eigen vermogen7.6296.544
Nettoresultaat (aandeel van de groep)1.200861
Bedrag per aandeel (in EUR)20192018
Eigen vermogen(1)226,92194,28
Nettoresultaat (aandeel v/d groep)(2)35,6325,59
Brutodividend2,902,79(3)
Nettodividend2,031,95

(1) Berekeningen gebaseerd op het aantal aandelen in omloop op het einde van het boekjaar (33.618.272 aandelen in 2019 en 33.681.297 aandelen in 2018).
(2) Berekeningen gebaseerd op het gewogen gemiddelde aantal aandelen in omloop (33.677.142 aandelen in 2019 en 33.654.106 aandelen in 2018).
(3) Bedroeg het niet-afgeronde brutodividend 2,785714 EUR.

Evolutie van het eigen vermogen over de laatste 20 jaar(4)

Evolutie van het eigen vermogen per aandeel over de laatste 20 jaar(4)

(4) De financiële gegevens zijn opgemaakt overeenkomstig de IFRS-normen sinds het boekjaar eindigend op 31 december 2004. Het eigen vermogen voor de boekjaren voorafgaand aan 2004 stemt overeen met de geschatte waarde van het vermogen.

(5) De gegevens voor 2016 en 2017 werden overeenkomstig IAS 28, §18 aangepast zodat het eigen vermogen vergelijkbaar is met dat van de volgende jaren zoals sinds 1 januari 2018 vastgelegd onder het statuut van beleggingsentiteit.

Gemiddelde jaarlijkse rentabiliteit(6) (en %)

(6) Gemiddelde jaarlijkse groei over de referentieperiode die eindigde op 31 december 2019 (voor meer details zie Lexicon in het Jaarverslag 2019).
(7) Per aandeel, met herbelegd brutodividend (voor meer details zie Lexicon in het Jaarverslag 2019).
(8) MSCI AC World Net Total Return EUR Index – NDEEWNR Index (voor meer details zie Lexicon in het Jaarverslag 2019).
(9) Euro Stoxx 50 Net Return Index EUR – SX5T Index (voor meer details zie Lexicon in het Jaarverslag 2019).

Evolutie van de beurskoers(10) over de laatste 20 jaar (in EUR)

(10) Beurskoers op 31 december.

Bruto- en nettodividend per aandeel

Sectorale spreiding van de portefeuille in transparantie(11)

(11) Op basis van de reële waarde op 31 december 2019 van de participaties van de Sofina-groep (portefeuille in transparantie).
(12) e-commerce inbegrepen.

65 werknemers in 3 landen

13 nationaliteiten: Belgische, Britse, Chinese, Duitse, Franse, Indiase, Indonesische, Italiaanse, Luxemburgse, Nederlandse, Portugese, Singaporese en Spaanse.

Percentage van het kapitaal aangehouden door Sofina in haar 10 voornaamste deelnemingen(13)

Byju’s8,59%
Groupe Petit Forestier43,21%
Cognita15,49%
Danone0,54%
The Hut Group9,10%
Cambridge Associates22,30%
Colruyt Group3,21%
bioMérieux2,12%
Nuxe49,00%
Drylock Technologies25,64%

Op 31 december 2019 vertegenwoordigden de tien belangrijkste deelnemingen 34% van het eigen vermogen van Sofina.

(13) Opsomming in afnemende volgorde van hun reële waarde op 31 december 2019 (portefeuille in transparantie).