Focussectoren

Focussectoren

Focussectoren

Focussectoren

Wij zijn van mening dat kennis van een sector een voorwaarde is om een betekenisvolle toegevoegde waarde te kunnen bieden aan groeiende ondernemingen. 

Wij hebben in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd in investeringen in onze focussectoren: Consumptiegoederen en detailhandel, Digitale transformatie, Onderwijs en Gezondheidszorg en levenswetenschappen.  

In 2023 hebben wij beslist aandacht en middelen te besteden aan bedrijven die rechtstreeks bijdragen aan een verbetering van de ecologische voetafdruk van de economie en hebben we geïnvesteerd in bedrijven die passen in een nieuw thema dat ons investeringsteam heeft aangedragen: Sustainable supply chains. 

Door dichter bij deze sectoren en de mensen die erin actief zijn te staan, zijn wij in staat om de trends en thema’s die toekomstige groei zullen aandrijven beter te bepalen. Als partner geloven wij dat onze sectorkennis en toegewezen middelen ons toelaten advies, marktkennis en een wereldwijd netwerk te verschaffen. 

Sectorkennis is van cruciaal belang. Onze sectorteams leggen zich toe op onze focussectoren met de overtuiging, in overeenstemming met onze missie, dat deze sectoren goed geplaatst zijn om bij te dragen tot wereldwijde groei, ontwikkeling en innovatie. Wij hebben aanzienlijke sectorexpertise en investeringservaring verworven in deze gebieden doorheen onze investeringsstijlen. Deze kennis, naast de sectorervaring van onze partners, stelt ons in staat de groei van de ondernemingen in onze portfeuille te ondersteunen.