Focussectoren

Focussectoren

Focussectoren

Focussectoren

Wij zijn van mening dat kennis van een sector een voorwaarde is teneinde een betekenisvolle toegevoegde waarde te kunnen bieden aan groeiende ondernemingen. Wij hebben in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd in investeringen in onze focussectoren: Consumptiegoederen en detailhandel, Digitale transformatie, Onderwijs en Gezondheidszorg. Door dichter bij deze sectoren en de mensen die erin actief zijn te staan zijn wij in staat om de trends en thema’s die toekomstige groei zullen aandrijven beter te bepalen. Als partner geloven wij dat onze sectorkennis en toegewezen middelen ons toelaten leiding, marktkennis en een wereldwijd vertakt netwerk te verschaffen.

Sectorkennis is cruciaal. Wij hebben teams die zich concentreren op onze vier focussectoren aangezien wij van oordeel zijn dat, in lijn met onze missie, deze sectoren goed geplaatst zijn om bij te dragen tot wereldwijde groei, ontwikkeling en innovatie. Wij hebben belangrijke industriële en investeringsexpertise in deze gebieden verzameld, oorheen onze verschillende investeringsstijlen. Deze kennis, samen met de industriële ervaring van onze partners, laat ons toe de groei van de portfoliobedrijven te ondersteunen.

Selectie van portfoliobedrijven binnen de focussectoren