Onze strategie

Onze strategie

Purpose & Patience: wij investeren geduldig kapitaal in groeiende ondernemingen
die geleid worden door ondernemers en partners die dezelfde waarden delen.

The Sofina way…

goal-white-icon

Sterke relaties

Wij smeden sterke en bevoorrechte relaties met ondernemers en partners die onze visie en waarden delen

5

Pijlers van onze strategie

goal-white-icon

Actieve participatie

Wij zijn actieve leden in de bestuursorganen van de bedrijven in onze portefeuille en beschikken over een uitgebreide ervaring en expertise in zeer uiteenlopende strategische situaties

goal-white-icon

Expertise en gedeeld netwerk

Wij reiken expertise aan in
onze focussectoren door onze begeleiding, onze kennis van de markt en ons internationaal netwerk

goal-white-icon

Verantwoordelijk investeerder

Wij integreren ESG-overwegingen in ons beslissingsproces en in de evaluatie van de prestaties van de ondernemingen in onze portefeuille, en ondersteunen hun initiatieven

goal-white-icon

One team - one global portfolio

Wij beheren onze deelnemingen met een visie over het geheel, als één unieke portefeuille, met één enkel geïntegreerd team dat over de nodige competenties en diversiteit beschikt om onze strategie uit te voeren

…in action

3

Complementaire investeringsstijlen

4

Focussectoren

3

Gekozen regio’s

  • Investeringen als minderheidsaandeelhouder: Sofina investeert als minderheidsaandeelhouder in private en beursgenoteerde ondernemingen met een langetermijnhorizon.
  • Gediversifieerdeportefeuille: Sofina beschikt over een gediversifieerde portefeuille, zowel geografisch als sectoraal, doorheen haar drie investeringsstijlen.
  • Investeerder in groei: Sofina heeft de ambitie te investeren met een wereldwijd bereik in groeiende ondernemingen gevestigd in Europa, Azië (India, China en Zuidoost-Azië) en in de Verenigde Staten.

Onze ESG-strategie

Wij zijn ervan overtuigd dat alles in het werk stellen om een positieve impact te hebben op Ecologische, Sociale en Governance (“ESG”) factoren, als onderneming en als investeerder, niet alleen de best mogelijke handelswijze is, maar ook tot gevolg zal hebben dat duurzame waarde wordt gecreëerd voor onze stakeholders en de ondernemingen in onze portefeuille.

Sofina als onderneming

goal-white-icon

Ecologisch

Wij beperken onze ecologische voetafdruk door ons energieverbruik te verkleinen en door te kiezen voor een groenere mobiliteit

goal-white-icon

Sociaal

Wij dragen diversiteit, inclusie en een collaboratieve organisatie hoog in het vaandel

Wij verschaffen een vervullende werkomgeving voor iedereen en wensen een verantwoordelijk werkgever te zijn

Wij ondersteunen permanente vorming bij onze medewerkers, hun persoonlijke ontwikkeling en een dynamisch loopbaanbeheer met een aanpak gericht op groei

Wij zijn sociaal geëngageerd en steunen initiatieven die culturele en sociale ontwikkeling voorstaan in onze Gemeenschappen

goal-white-icon

Governance

Wij hebben hoge ethische standaarden en leiden onze activiteiten met respect voor de toepasselijke wetten en reglementen

Wij zetten de best mogelijke governance-praktijken in op alle niveaus

Sofina als investeerder

goal-white-icon

Traditional investor

Weinig tot geen aandacht voor ESG-thema’s

goal-white-icon

ESG risk mitigator

Integratie van ESG factoren als risico in het beslissingsproces

goal-white-icon

SDG(1) contributor

Uitgaan van ESG-kansen voor de selectie van investeringen en het beheer van de portefeuille

(1) Sustainable Development Goals – Geheel van 17 Duurzame ontwikkelingsdoelstellingen (“SDG”) ontwikkeld door de Verenigde Naties.

Sofina heeft de ambitie te evolueren naar de positie van contributor aan de 17 sustainable development goals als investeerder en als aandeelhouder

  • Sofina is onderschrijver van de UNPRI sinds 2019
  • ESG-overwegingen worden geïntegreerd in ons investeringsproces overeenkomstig ons Beleid verantwoordelijk investeren
  • Sofina evalueert de ESG-prestatie van de ondernemingen in haar portefeuille en van nieuwe investeringen door middel van een intern ontwikkeld instrument en met behulp van een externe gespecialiseerde consultants 
  • De ESG-evaluatie van de ondernemingen in portefeuille en van nieuwe investeringen kan tot specifieke acties leiden, zoals een actieplan of de invoering van specifieke initiatieven
  • Sofina treedt in interactie rond ESG-thema’s met de ondernemingen in portefeuille, als aandeelhouder en als lid van de bestuursorganen
  • Sofina verkiest investeringen in ondernemingen waarvan de producten en diensten of de manier van opereren direct bijdragen aan de SDG’s