Minderheidsinvesteringen op de lange termijn

Minderheidsinvesteringen op de lange termijn

Minderheidsinvesteringen op de lange termijn

Minderheidsinvesteringen op de lange termijn

30% van het eigen vermogen (1)

Minderheidsdeelnemingen in private en beursgenoteerde ondernemingen

Hoofdzakelijk in Europa gevestigde ondernemingen met een wereldwijd bereik

Flexibele aanpak die alignering zoekt met onze partners

Investeringsgrootte tussen 100 mln EUR en 300 mln EUR

Al 60 jaar in partnerschap met ondernemers en families

Geduldig kapitaal referentieaandeelhouder met een langetermijnhorizon om duurzame waarde te creëren

Rekening houdend met Ecologische, Sociale en Governance-criteria in onze investeringsbeslissingen

(1) Percentage berekend op basis van de portefeuille in transparantie per 30 juni 2022.

Beschrijving van de activiteit

Gedurende meer dan 60 jaar is Sofina de partner van ondernemers, families en managementteams met de bedoeling groei te ondersteunen en duurzame waarde te scheppen.

 

Sofina investeert in ondernemingen in een groeipad over een lange termijn; wij streven naar naadloze alignering met onze partnerinvesteerders, die heel vaak deel uitmaken van het management van het bedrijf. Onze langetermijnvisie, onze strategische ervaring en sectorervaring, onze financiële draagkracht, verder aangevuld met Sofina’s brede en wereldwijde netwerk, vormen samen onze bijdrage tot de groeiprojecten van de ondernemingen in onze portefeuille. Wij zijn actieve en constructieve leden van de raad van deze ondernemingen en dragen bij tot de ontwikkeling van strategische initiatieven. Onze grote kapitaalbasis verschaft ons het geduld en de mogelijkheid om de groei van onze bedrijven te ondersteunen door kapitaalverschaffing of acquisities. Onze benadering is flexibel en naast groeinitiatieven kunnen wij ook liquiditeit verschaffen aan bestaande aandeelhouders of samen met gelijkgestemde en gealigneerde partners ondergefinancierde buy-outs ondersteun.

Portefeuille

the_hut_group

Voormalige participaties