Sofina Growth - Investeringen in snelgroeiende bedrijven

Investeringen in snelgroeiende bedrijven

Investeringen in snelgroeiende bedrijven

scale-icon

Minderheidsdeel­nemingen in private en beursgenoteerde ondernemingen

grow-icon

Geduldig kapitaal en referentieaandeelhouder met een langetermijnhorizon om duurzame waarde te creëren

21% van de portefeuille in transparantie (1)

Investeringsgrootte tussen 20 mln EUR en 100 mln EUR

Rekening houdend met Ecologische, Sociale en Governance-criteria in onze investerings­beslissingen

Flexibele aanpak die alignering zoekt met onze partners

Snelgroeiende en wereldwijd opererende sectoren

Eerste investering in 2010

(1) Op basis van de reële waarde van de investeringen van de Sofina-groep per 31 december 2023 (portefeuille in transparantie).

Beschrijving van de activiteit

Sofina Growth legt de klemtoon op investeringen in snelgroeiende bedrijven binnen onze focussectoren (Consumptiegoederen en detailhandel, Digitale transformatie, Onderwijs en Gezondheidszorg en levenswetenschappen).

 

Sofina Growth richt zich op het ondersteunen van getalenteerde oprichters van snelgroeiende bedrijven in onze focussectoren. Onze portefeuille is wereldwijd verspreid, maar we geven voorrang aan opportuniteiten in West-Europa, Azië (India, China en Zuidoost-Azië) en de Verenigde Staten. Wij richten ons op bedrijven met een bewezen product-markt risico, bewezen economische voordelen en een beperkt technologisch risico. Wij hechten belang aan een geconcentreerd en goed gealigneerd aandeelhouderschap en aan een oprichtersteam dat betrokken is bij het management van de onderneming.

Sofina heeft de flexibiliteit om bij financieringsrondes (vanaf Serie B en verder) een leidende of volgersrol in te nemen en heeft een snel en transparant besluitvormingsproces om nieuwe investeringsmogelijkheden binnen deze investeringsstrategie te evalueren.

Gezien het geduldig aspect van ons kapitaal is Sofina in staat om investeringsperiodes te verlengen en in opeenvolgende ophaalrondes opnieuw te investeren in portefeuille bedrijven met een hoge overtuigingskracht. Daarenboven houdt de toegevoegde waarde van Sofina ook in dat haar partners voordeel kunnen halen van haar wereldwijde netwerk van haar bedrijven in portefeuille, investeerders en andere contacten. Wij streven doorgaans naar vertegenwoordiging in de raad van bestuur en ondersteunen onze bedrijven in portefeuille actief bij hun strategische prioriteiten.

ESG staat centraal in onze beleggingsfilosofie, en we hebben een aangepast kader ontworpen om de staat van dienst van een onderneming op ESG-gebied te beoordelen alvorens te investeren, rekening houdend met elementen zoals de interne werking of de bredere impact op de maatschappij. Bovendien streven wij ernaar onze bedrijven in portefeuille te helpen om tijdens onze aanhoudingsperiode verbeteringen op ESG-gebied door te voeren.  

Portefeuille

Voormalige participaties

postmate-logo