Sofina Growth - Investeringen in snelgroeiende bedrijven

Investeringen in snelgroeiende bedrijven

Investeringen in snelgroeiende bedrijven

15%

van het eigen vermogen (1)

Investeringsgrootte tussen
15 mln EUR en 50 mln EUR

Snelgroeiende

sectoren

Wereldwijd bereik

Investeringen
naast

betrouwbare partners

Transparant
en snel

investeringsproces

(1) Percentage berekend op basis van de portefeuille in transparantie per 30 juni 2021.

Beschrijving van de activiteit

Binnen de investeringsstijl van Sofina Growth legde Sofina een portefeuille aan van bedrijven die de nadruk leggen op groeithema’s binnen de sectoren consumptiegoederen en detailhandel, digitale transformatie, onderwijs en gezondheidszorg.

 

Wij investeren in Azië (India, China en Zuidoost-Azië), West-Europa en de Verenigde Staten. Sofina ontwikkelde een snel investeringsproces om potentiële nieuwe investeringsopportuniteiten binnen deze investeringsstijl te evalueren. Wij leggen de klemtoon op situaties waar wij kapitaal kunnen verschaffen aan ondernemingen die zich in het stadium bevinden van late durf-/vroege groeikapitaalrondes. De aanhoudingsperiode is gewoonlijk gebonden aan die van de andere investeerders, maar gezien het geduldige aspect van ons kapitaal is Sofina in staat om aan de belangrijkste tafel te zitten en te herinvesteren in opeenvolgende ophaalrondes. Daarenboven houdt de toegevoegde waarde van Sofina ook in dat haar partners voordeel kunnen halen uit haar aanzienlijk netwerk van bedrijven in portefeuille, investeerders en andere relaties wereldwijd.

Sofina legt de klemtoon op snelgroeiende bedrijven met het vooruitzicht op winstgevendheid in de nabije toekomst. Deze bedrijven bevinden zich gewoonlijk in een ontwikkelingsfase, waarin het technologisch risico en het aanpassingsrisico tussen product en markt reeds gevoelig werden verminderd. Sofina Growth investeert meestal naast goed gealigneerde en betrouwbare partners, vaak een van onze GP’s of andere gereputeerde investeerders. De ondernemingen in het vizier zijn in private handen met een geconcentreerd aandeelhouderschap en en oprichtersteam dat nog steeds een belangrijke rol speelt in het eigenaarschap en management van de onderneming.

Portefeuille

Voormalige investeringen

postmate-logo