Focussectoren

Focussectoren

Focussectoren

Focussectoren

Wij zijn van mening dat kennis van een sector een voorwaarde is teneinde een betekenisvolle toegevoegde waarde te kunnen bieden aan groeiende ondernemingen. Wij hebben in de loop der jaren een ruime ervaring opgebouwd in investeringen in onze focussectoren: Consumptiegoederen en detailhandel, Digitale transformatie, Onderwijs en Gezondheidszorg en levenswetenschappen. Door dichter bij deze sectoren en de mensen die erin actief zijn te staan zijn wij in staat om de trends en thema’s die toekomstige groei zullen aandrijven beter te bepalen. Als partner geloven wij dat onze sectorkennis en toegewezen middelen ons toelaten leiding, marktkennis en een wereldwijd vertakt netwerk te verschaffen.

Sectorkennis is van cruciaal belang. Onze teams leggen zich toe op onze vier focussectoren met de overtuiging, in overeenstemming met onze missie, dat deze sectoren goed geplaatst zijn om bij te dragen tot wereldwijde groei, ontwikkeling en innovatie. Wij hebben aanzienlijke sectorexpertise en investeringservaring verworven in deze gebieden doorheen onze investeringsstijlen. Deze kennis, naast de sectorervaring van onze partners, stelt ons in staat de groei van de ondernemingen in onze portfeuille te ondersteunen.

Selectie van portfoliobedrijven binnen de focussectoren*

*Laatste update – juni 2023