Cambridge Associates*

Cambridge Associates is een vermogensbeheerder die zijn klanten helpt beleggingsportefeuilles samen te stellen op maat.

* Sofina beschikt over een vertegenwoordigingsmandaat in de bestuursorganen van de vennootschap.

Activiteitensector

Andere

Deelnemingspercentage

23,6%

Activa onder beheer

+65 mld USD

Werknemers

+1.450

Activa onder advies

+540 mld USD

Cambridge Associates (“CA”) met hoofdzetel in Boston ging vanaf 1973 van start met het adviseren van wereldwijd gerenomeerde stichtingen voor het beheer van hun investeringen. De onderneming was één van de pioniers met een strategie die “high equity” koppelt aan diversificatie. Vandaag is CA een vermogensbeheerder met een wereldwijde uitstraling die stichtingen, pensioenfondsen en particuliere klanten helpt om beleggingsportefeuilles op maat op te bouwen en te beheren. Het doel is om binnen bepaalde risicoparameters een zeer goede rentabiliteit te generen, die toelaat aan haar klanten om hun impact op de wereld te maximaliseren. CA biedt klanten alle mogelijke diensten aan voor discretionair en niet-discretionair portefeuillebeheer. Afhankelijk van het delegatieniveau biedt CA een investerings- strategie en verzekert er de implementatie van, alsook het dagelijks beheer. Bovendien laat een expertise op het vlak van portefeuillesamenstelling, gekoppeld aan een solide kennis van activaklassen, CA toe adviesdiensten te verschaffen en personeel ter beschikking te stellen van klanten die hun personeelsbasis willen uitbreiden.

Historiek van de deelneming


Verenigde Staten  | 2018

Sofina is al vele jaren een van de klanten van Cambridge Associates. In 2018 rondde CA een transactie af waarbij verschillende klanten minderheidsdeelnemingen verwierven in de onderneming. Sofina droeg in hoge mate bij aan deze operatie en werd één van de belangrijkste minderheidsaandeelhouders.

De vertegenwoordiger van Sofina in de raad van bestuur van Cambridge Associates zit het benoemings- en remuneratiecomité voor.