Onze principes en overtuigingen

De fundamenten die aan de basis liggen van duurzaamheid staan al langer centraal in Sofina’s strategie. Wij formaliseerden deze door middel van zes principes en overtuigingen die het kompas vormen van ons duurzaamheidstraject. 

Duurzame groei

Onze rol als aandeelhouder en investeerder op de lange termijn bestaat erin om duurzame groei te bevorderen. Het gevolg van onze handelingen en die van onze portefeuillebedrijven evalueren over alle ecologische dimensies, en een positieve impact op onze gemeenschappen hebben, is het fundament van elke duurzame waardecreatie.

Risicoreductie en waardecreatie

Duurzaamheid brengt risico’s en kansen met zich mee. Wij geloven dat aandacht schenken aan duurzaamheid risico vermindert en waarde creëert, en tegelijkertijd een positieve impact teweegbrengt voor de maatschappij.

Voor alle stakeholders

Wij geloven dat er geen compromis gemaakt moet worden tussen het rendement op investeringen en verantwoord investeren. Het is door onze activiteiten waarde te doen creëren voor al onze stakeholders, dat we duurzame rendementen realiseren.

Een proces en een traject

Het maximaliseren van de positieve impact van onze bedrijfsvoering voor onze stakeholders is een continu proces en geen doel op zich. Wij engageren ons om dit traject te volgen en vooruitgang te boeken. Daarom brengen wij jaarlijks verslag uit over onze resulaten voor een positieve verandering.

Erkenning en respect voor verschillen

Als investeerder met internationaal bereik erkennen wij dat de uitdagingen inzake duurzaamheid, hoewel wereldwijd relevant, niet dezelfde uitdrukking zullen vinden in de regio’s en sectoren waarin wij actief zijn. Onze aanpak zal deze verschillen erkennen en respecteren, terwijl ons engagement voor vooruitgang onveranderd blijft.

Inspiratie voor onze portefeuille

Onze engagementen inzake duurzaamheid betreffen ook de individuele verbintenissen van iedereen die bij Sofina werkt. Wij geloven dat Sofina actie moet ondernemen rond duurzaamheid en een inspiratie moet zijn voor haar portefeuillebedrijven.