Onze ESG aanpak

Principes en overtuigingen inzake ESG

 

 1. ESG-aspecten maken deel uit van de tendensen die in het volgend decennium bepalend zullen zijn. Deze tendens, net zoals die welke eraan voorafgingen, vertonen risico’s en opportuniteiten. Het is onze doelstelling de risico’s te verminderen en de opportuniteiten te verwelkomen.
 2. Wij zijn niet van oordeel dat een compromis dient te worden gemaakt tussen het rendement op investeringen en maatschappelijk verantwoord ondernemen. Bovendien zijn we ervan overtuigd dat ten einde duurzaam rendement te behalen op de lange termijn, wij de waarde die onze activiteiten bijdragen aan al onze stakeholders, moeten verhogen.
 3. Wij ontwikkelden een dubbele aanpak voor ESG-vraagstukken. Als vennootschap gaan wij engagementen aan ten aanzien van ecologische, sociale en governance-aspecten. Als investeerders integreren wij ESG-criteria in onze investeringsbeslissingen in overeenstemming met ons Beleid verantwoordelijk investeren.

Sofina als vennootschap

Sofina als investeerder

Ecologisch
 • Engagement van Sofina om haar ecologische voetafdruk te verkleinen
Sociaal
 • Promotie van diversiteit en inclusie binnen de teams
 • Verantwoordelijk werkgever:
  • Permanente vorming en ontwikkeling van een aanpak gericht op groei
  • Het verschaffen van een vervullende werkomgeving
 • Sociaal engagement door initiatieven te steunen die culturele en sociale ontwikkeling voorstaan
Governance
 • Toepassing van de beste governance-praktijken
 • Hoge standaarden voor conformiteit, ethiek en integriteit
 • Respect voor mensenrechten
ESG
 • Integratie van ESG-criteria in investeringsbeslissingen en opvolging van ondernemingen van onze portefeuille door middel van ons Beleid verantwoordelijk investeren
 • Ondertekenaar van de UNPRI
 • Interactie met de ondernemingen in onze portefeuille rond ESG-aspecten

Sofina als vennootschap

Ecologisch
 • Engagement van Sofina om haar ecologische voetafdruk te verkleinen
  Sociaal
  • Promotie van diversiteit en inclusie binnen de teams
  • Verantwoordelijk werkgever:
   • Permanente vorming en de ontwikkeling van een aanpak gericht op groei
   • Het verschaffen van een vervullende werkomgeving
  • Sociaal engagement door initiatieven te steunen die culturele en sociale ontwikkeling voorstaan
   Governance
   • Toepassing van de beste governance-praktijken
   • Hoge standaarden voor conformiteit, ethiek en integriteit
   • Respect voor mensenrechten

    Sofina als investeerder

    ESG
    • Integratie van ESG-criteria in investeringsbeslissingen en opvolging van ondernemingen van onze portefeuille door middel van ons Beleid verantwoordelijk investeren
    • Ondertekenaar van de UNPRI
    • Interactie met de ondernemingen in onze portefeuille rond ESG-aspecten
     1. Net zoals Rome niet op een dag gebouwd is, moet de maximale impact van een onderneming voor haar stakeholders niet bereikt worden binnen een vooraf bepaalde termijn. Het gaan om een proces en een traject, geen bestemming die bereikt moet worden. Ons engagement situeert zich op het niveau van de weg en van vooruitgang. Wij zullen daarom jaarlijks rekenschap afleggen over onze verwezenlijkingen en wij engageren ons voor een eerste positief resultaat.
     2. Als wereldwijd opererend investeerder erkennen wij dat ESG-vraagstukken, hoezeer pertinent ook globaal genomen, niet dezelfde uitdrukking zullen krijgen in de regio’s en sectoren waarin wij actief zijn. Onze aanpak zal deze verschillen erkennen en respecteren, terwijl ons engagement ten aanzien van vooruitgang onveranderd zal blijven.
     3. In nauwe aansluiting aan onze waarden is ons ESG-engagement ook het engagement van elkeen van onze medewerkers.