Onze ESG aanpak

Als investeringsvennootschap hanteert Sofina een dubbele benadering van ESG-thema’s: als investeerder en als vennootschap (dwz. rekening houdend met haar activiteiten).

Sofina als investeerder

  • Wij willen voortdurend vooruitgang boeken op ons traject om een Sustainable Development Goals (“SDG’s”) contributor te worden en geven voorkeur aan investeringen in ondernemingen waarvan de producten en diensten of bedrijfsmodellen rechtstreeks bijdragen aan de SDG’s, naast gelijkgestemde beleggers die onze waarden delen. 
  • Eens wij investeerden, ondersteunen wij ook onze portefeuillebedrijven in hun ESG-traject.
  • Sofina is een onderschrijver van de UNPRI. Haar Beleid verantwoordelijk investering omvat ESG-overwegingen in elke stap van het besluitvormingsproces en tijdens het toezicht op de investering. 
goal-white-icon

Traditionele investeerder

Weinig tot geen aandacht voor ESG-vraagstukken

goal-white-icon

ESG risico-mitigator

Invoering van een breed scala aan ESG-overwegingen en productscreening

goal-white-icon

SDG contributor

Focus op opportuniteiten voor ESG door investeringsselectie en portefeuillebeheer

Sofina als vennootschap

Sofina pakt ESG-vraagstukken aan als vennootschap met een even grote aandacht voor de ecologische, sociale en governance-aspecten. In dit verband nemen wij vele initiatieven om duurzaam te zijn, onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen, en om een positieve impact te hebben op onze gemeenschappen en stakeholders. Om deze ambitie vorm te geven richten wij ons op:

goal-white-icon

Ecologisch aspect

Streven naar het verkleinen van onze ecologische voetafdruk

Het vergroten van het bewustzijn rond ecologische vraagstukken

goal-white-icon

Sociaal aspect

Het promoten van diversiteit en inclusie op de werkplek

Een verantwoordelijke werkgever zijn

Steun aan initiatieven die culturele en sociale ontwikkeling bevorderen

goal-white-icon

Governance aspect

Het toepassen van de best mogelijke governancepraktijken

Het aanhouden van hoge standaarden voor conformiteit, ethiek en integriteit