Sofina als investeerder

Onze rol, als aandeelhouder en als investeerder op de lange termijn, is het voorstaan van duurzame groei. Wij zijn van mening dat evaluatie van het effect van onze handelswijze en van dat van de ondernemingen in portefeuille over de dimensies Ecologisch, Sociaal en Governance, en ook het engagement ten aanzien van onze gemeenschappen, het fundament uitmaken van elke waardecreatie op de lange termijn.

Door ons op deze fundamentele principes te baseren, engageren wij ons, met de steun van onze meerderheidsaandeelhouder en onze Raad van Bestuur, om onze investeringsactiviteit voort te zetten als verantwoordelijk investeerder volgens de UNPRI-definitie, rekening houdend met de ESG-factoren in onze investeringsbeslissingen en door middel van ons gedrag als aandeelhouder en als lid van de bestuursorganen van de ondernemingen van onze portefeuille.

Wij zijn ervan overtuigd dat de aandacht die aan ESG-vraagstukken gegeven wordt, risico’s vermindert en waarde creëert, en tegelijk een positief gevolg kan hebben voor de maatschappij. Zelfs indien wij investeren als een minderheidsaandeelhouder
en wij daarom geen directe controle hebben over ESG-initiatieven van de ondernemingen in onze portefeuille of bij de General Partners, toch worden ESG-factoren in rekening gebracht en besproken met onze partners op het moment van onze investering, en naar voor geschoven zolang wij aanwezig zijn in het kapitaal, dankzij onze rol in de bestuursorganen, en als partner en aandeelhouder.