Sofina als investeerder

Onze ambitie

Als investeerder en eigenaar willen wij voortdurend vooruitgang boeken om te evolueren van een positie van ESG-overwegingen enkel aan te pakken vanuit een perspectief van risicobeheer naar wat wij noemen een rol van positieve SGD’s contributor. Dit vertaalt zich in onze investeringsstrategie als volgt:

Als investeerder

Sofina ondersteunt duurzame financiering en richt zich op investering in ondernemingen die actief zijn in haar vier focussectoren en die een positieve impact hebben op de SDG’s hetzji (i) via de producten of diensten die zij aanbienden (gedefinieerd als de “what” dimensie) of (ii) door de manier waarop zij werken (gedefinieerd als the “How” dimensie). Op het niveau van Sofina Private Funds richt Sofina zich op General Partners die ESG opnement in hun investeringsstrategie en -activiteiten.

Als eigenaar

Sofina ondersteunt haar portefeuillebedrijven in hun traject om hun ESG-prestatie en bijdrage aan SDG’s te verbeteren via (i) hun producten of diensten en/of (ii) de manier waarop zij werken.

Uitvoering van onze betrokkenheden

Om onze ambitie te realiseren en te voldoen aan de UNPRI nemen wij ESG op in ons besluitvormingsproces, dat werd geformaliseerd in een Beleid verantwoordelijk investeren dat Sofina Direct en Sofina Private Funds omvat.

In kaart gebracht portefeuillebedrijven met producten en diensten die recthstreeks positief bijdragen aan de SDG’s (laatste update : juni 2023):