Sofina Covid Solidarity Fund

De Covid-19-pandemie staat voor een crisis zonder weerga, die een bedreiging vormt voor de volksgezondheid en die ernstige gevolgen heeft voor gemeenschappen overal ter wereld. Bovendien is de manier waarop gemeenschappen hiervan de gevolgen dragen, ook nog eens zeer uiteenlopend.

Aanvullend op haar bijdrage aan verschillende initiatieven in België en India, en gezien zij getroffen wordt door de grote variatie aan impact van de pandemie op gemeenschappen in de regio’s waar zij actief is, lanceerde Sofina het Sofina Covid Solidarity Fund, geleid door de Koning Boudewijnstichting.

Missie

In overeenstemming met de betrachtingen van haar belanghebbenden en de strategische richting van de onderneming, wenst het Sofina Covid Solidarity Fund een antwoord te bieden op de negatieve gevolgen van de wereldwijde Covid-19-pandemie in twee sleuteldomeinen die met haar focussectoren verband houden: specifieke uitdagingen in gezondheidszorgsystemen en -diensten, en de digitale kloof in het onderwijs.

Op initiatief van het management team heeft Sofina zich verbonden om €20mln. uit te trekken – met aanvullende bijdragen van het management team en leden van de Raad – om steun te bieden aan projecten geselecteerd door het Sofina Covid Solidarity Fund gedurende een gerichte looptijd van twee jaar die eindigt medio 2022.

Onze financieringsprioriteiten – Digitaal onderwijs en Gezondheidszorg

Sofina’s investeringsfilosofie gaat uit van de opvatting dat sectorkennis bijdraagt tot de waarde die de investeerder toevoegt. In overeenstemming met dit leidend principe zal het Fonds de klemtoon leggen op thema’s die tot de kern van Sofina’s activiteiten behoren, zoals onderwijs, digitale transformatie en gezondheidszorg.

Het Fonds zal donaties verstrekken voor een minimumbedrag van €500.000 aan non-profit-initiatieven, -organisaties en –projecten die een antwoord willen bieden op de volgende sleutelthema’s die de pandemie heeft verergerd:

  • De digitale kloof in het onderwijs
  • Specifieke uitdagingen in gezondheidszorgsystemen en -diensten gebonden aan de pandemie.

De donaties van het Fonds zullen vooral gericht zijn op de geografische regio’s waar Sofina lokaal aanwezig en actief is, met een focus op West-Europa, India en Singapore.

De digitale kloof in het onderwijs

Tijdens de crisis wordt aan kinderen overal ter wereld de toegang tot onderwijs ontzegd. Dit leidt ertoe dat de ongelijkheden in het onderwijstraject van kinderen uit achtergestelde milieus nog groter worden.

In de huidige omgeving is digitalisering een van de oplossingen om deze onderwijsongelijkheid ongedaan te make.

Het Fonds heeft als doel deze digitale kloof te dichten door non-profit-initiatieven in de sector te ondersteunen.

Uitdagingen voor gezondheidszorgsystemen en -diensten

De uitdagingen die de pandemie met zich meebrengt voor gezondheidszorgsystemen wereldwijd zijn veelvuldig en moeilijk op te lossen. Daaraan gerelateerde problemen gaan van tekorten aan medisch materiaal en beperkte capaciteit tot beperkte toegang tot gezondheidszorgwerkers gedurende de lockdown, wat het gezondheidsrisico voor grote delen van de wereldbevolking significant verhoogt.

Het Fonds zal initiatieven steunen die de klemtoon leggen op gezondheidspreventie en die de toegang tot eerstelijnszorg verbeteren. Het zal de inspanningen richten op gemeenschappen en regio’s voor wie of waar deze crisis sterke negatieve gevolgen had.

Meetbare impact

Daar het Fonds zich tot doel stelt een fundamentele bijdrage te leveren om de negatieve gevolgen van de crisis te verminderen, is de meetbaarheid van de positieve impact een sleutelcriterium binnen het beslissingsproces van gesponsorde initiatieven.

Het Sofina Covid Solidarity Fund streeft ernaar de resultaten en verwezenlijkingen van de initiatieven en de projecten die het steunt, te meten en te communiceren.

Onze samenwerking met de Koning Boudewijnstichting

Het Fonds met een beperkte looptijd van twee jaar wordt opgezet binnen de Koning Boudewijnstichting, een van de grootste stichtingen van Europa. De stichting werd opgericht in 1976 en ondersteunt sindsdien projecten en personen die zich inzetten voor een betere samenleving, zowel in België als elders in de wereld.

Management

Het Fonds geleid door de Koning Boudewijnstichting, zal worden overzien door een comité dat wordt voorgezeten door Dhr. Pierre Gurdjian en dat zal bestaan uit onafhankelijke leden en vertegenwoordigers van de Koning Boudewijnstichting, alsook uit vertegenwoordigers van Sofina. Het comité is verantwoordelijk voor de toekenning van beurzen in overeenstemming met het omschreven mandaat van het Fonds en de statuten van de Koning Boudewijnstichting.

Hoe werkt het?

Het Fonds van €20mln. wordt gefinancierd door Sofina en door leden van de Raad en het management team. Het Fonds heeft een looptijd van twee jaar.

Individuele personen en organisaties kunnen ook bijdragen tot het Sofina Covid Solidarity Fund. Voor meer informatie over het Fonds verwijzen wij naar de Veelgestelde vragen.

Om initiatieven of projecten in te dienen die kunnen worden gesteund door het Sofina Covid Solidarity Fund gelieve gebruik te maken van het Projectoproep sjabloon en dit per e-mail op te sturen naar covidsolidarity@sofinagroup.com. Voor alle andere vragen nodigen wij u uit om hetzelfde e-mailadres te gebruiken.