Biobest*

Biobest is een wereldleider op het gebied van geïntegreerde biologische gewasbescherming en natuurlijke bestuiving.

* Sofina beschikt over een vertegenwoordigingsmandaat in de bestuursorganen van de vennootschap.

Activiteitensector

Consumptiegoederen en detailhandel

Deelnemingspercentage

5,8%

Omzet per 31/12/2021 (nog niet geauditeerd)

162 mln EUR

Internationale aanwezigheid

+70 landen

Biobest, opgericht in 1987, was het eerste bedrijf dat hommels op de markt bracht. In de loop der jaren heeft het zijn activiteit gediversifieerd in de richting van biologische gewasbescherming door de ontwikkeling van een brede portefeuille van nuttige insecten en mijten, hoofdzakelijk voor gebruik op bedekte gewassen. Deze natuurlijke producten vormen een alternatief voor chemische bestrijdingsmiddelen en maken het mogelijk het gebruik van chemische bestrijdingsmiddelen te beperken tot een laatste redmiddel in het kader van een geïntegreerd bestrijdingsprogramma.

De onderneming is gevestigd in Westerlo (België) en beschikt over productie- en verkoopsentiteiten op vijf continenten, waardoor zij haar lokale klanten kan bedienen met een aangepast aanbod, of het nu gaat om landbouwproducenten of distributeurs. De adviesdimensie van het aanbod van Biobest wordt verzekerd door een netwerk van technische experts, dat een belangrijke troef vormt in de waardpropositie van Biobest. De onderneming zet in op een strategie van organische groei, gesteund door gunstige milieu-, maatschappelijke, demografische en regelgevende tendensen. Bovendien volgt de onderneming een consolidatiestrategie in een sector die wereldwijd nog gefragmenteerd is, wat heeft geleid tot de overnames in 2022 van Plant Products in Noord-Amerika, Agrononologica Unip in Portugal and Biopartner in Polen.

Historiek van de deelneming


België | 2022

Sofina heeft in 2022 in Biobest geïnvesteerd via een kapitaalverhoging ter financiering van de overname door Biobest van haar belangrijkste distributeur, het Canadese bedrijf Plant Products. Na deze transactie is Sofina een minderheidsaandeelhouder van Biobest geworden, naast Floridienne, een controlerende aandeelhouder sinds 2006, en Mérieux Equity Partners, dat in 2018 een belang verwierf.