Aanpak ten aanzien van duurzaamheid

Purpose & Patience, de twee waarden die ons richting geven bij onze investeringen, zijn ook van toepassing op de aanpak van Sofina ten aanzien van duurzaamheid. Als investerings- vennootschap hanteren wij een tweeledige aanpak voor duurzaamheid: als verantwoordelijk investeerder en in onze activiteiten.

Sofina als verantwoordelijk investeerder 

goal-white-icon

Wij werken aan relaties met partners die onze waarden en onze aanpak rond duurzaamheid delen. 

goal-white-icon

Wij wensen voortdurend vooruitgang te boeken zodat wij kunnen evolueren van een gewone ESG-risicomitigator tot het genereren van een netto positieve impact dankzij onze investeringen en sturing. 

Op het niveau van Sofina Direct:

  • Wij plannen te investeren in bedrijven die een netto positieve impact genereren door middel van hun producten en diensten en/of door de wijze waarop zij actief zijn vanuit een ESG-perspectief. 
  • Wij gaan het gesprek aan met onze portefeuillebedrijven om hen aan te moedigen en te steunen in hun traject om de principes van duurzaamheid te integreren in hun strategie, hun ESG-governance en ESG-prestatie te verbeteren, en om producten en diensten te ontwikkelen die een ecologische en sociale impact kunnen hebben. 

Op het niveau van Sofina Private Funds:

  • Wij richten ons op General Partners die duurzaamheid integreren in hun investeringsstrategie en activiteiten. 
  • Wij streven de ecologische voetafdruk van onze portefeuillebedrijven te verkleinen door draaiboeken voor duurzaamheid met hen te bespreken en op te volgen, en hen aan te moedigen doelstellingen voor vermindering van broeikasgasemissies (“BKG”) te ontwikkelen in overeenstemming met de doelstellingen van het Akkoord van Parijs. 

Duurzaamheid in onze activiteiten

Sofina pakt ESG-vraagstukken aan als vennootschap met een even grote aandacht voor de ecologische, sociale en governance-aspecten. In dit verband nemen wij vele initiatieven om duurzaam te zijn, onze ecologische voetafdruk zoveel mogelijk te verkleinen, en om een positieve impact te hebben op onze gemeenschappen en stakeholders. Om deze ambitie vorm te geven richten wij ons op:

goal-white-icon

Ecologisch aspect

Streven naar het verkleinen van onze ecologische voetafdruk

Het vergroten van het bewustzijn rond ecologische vraagstukken

goal-white-icon

Sociaal aspect

Het promoten van diversiteit, gelijkheid en inclusive op de werkplek 

Een verantwoordelijke en zorgzame werkgeven zijn 

Steun aan initiatieve die culturele en sociale ontwikkeling bevorderen 

goal-white-icon

Governance aspect

Het toepassen van de best mogelijke governancepraktijken

Het aanhouden van hoge standaarden voor conformiteit, ethiek en integriteit