Luxempart*

Luxempart is een investeringsmaatschappij die noteert op de beurs van Luxemburg en die een portefeuille van beursgenoteerde en niet-beursgenoteerde deelnemingen beheert.

* Sofina beschikt over een vertegenwoordigingsmandaat in de bestuursorganen van de vennootschap.

Activiteitensector

Andere

Deelnemingspercentage

6,1%

Eigen vermogen op 30/06/2022

2,08 mld EUR

Aandeel van de activiteit “investeringsfondsen” in de portefeuille

20%

Rechtstreekse investeringen

30

Luxempart is een actieve professionele aandeelhouder die sedert 1988 een portefeuille aan participaties beheert die vooral in Luxemburg, Duitsland en Frankrijk gevestigd zijn. De investeringsactiviteiten van Luxempart berusten op twee pijlers: “rechtstreekse investeringen” en “investeringsfondsen”.

Het team dat instaat voor de rechtstreekse investeringen richt zich op het identificeren en uitvoeren van directe transacties in zijn doelregio’s, waar het in verschillende sectoren zowel meerderheids- als minderheidsposities inneemt. Daarnaast heeft Luxempart ook een fondsenportefeuille met investeringen in geselecteerde, meestal Europese en Amerikaanse fondsen in het domein van Buy-out, Growth, Venture Capital en Secondaries.

Historiek van de deelneming


Luxemburg | 1992

De hoofdzetel van Luxempart is gevestigd in Luxemburg. Sofina is aandeelhouder van Luxempart sinds 1992, jaar van de overname van BIL Participations door de huidige referentieaandeelhouders van Luxempart.

De raad van bestuur van Luxempart telt 13 leden, waarvan 8 onafhankelijke leden. Sofina is vertegenwoordigd in de raad van bestuur. Haar vertegenwoordiger is de voorzitter van het audit-, compliance- en risicocomité.